„A zene közössé tétele és az emberek összekapcsolása a határokon átnyúló térségben” nevű projektet - rövidítve: SHARE MUSIC, - az Európai Unió finanszírozza az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határokon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében.

A projekt 2020. júliusában indult és a megvalósítási időszaka során számos olyan eseményt és programot foglal magában, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet a zene fontosságára és az emberekre (elsősorban 10–25 éves fiatalokra) gyakorolt hatására, valamint a különböző zenei kultúrák elfogadásának fontosságára.

A projekt fő célja az emberek (elsősorban a 10 és 25 év közötti fiatalok) összekapcsolása a határon átnyúló térségben különböző kreatív tevékenységek révén, a fiatalok zenei kultúrájának elmélyítése, a zenében való aktív részvétel ösztönzése, a különböző zenei kultúrák kölcsönös megértése és tiszteletben tartása. A projekt eseményei és programjai Kapronca-Kőrös megye és Zala megye területén zajlanak.

Mert „...ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene...”

A zenében, zenélésben való részvétel mellett, a fiataloknak lehetőségük lesz részt venni a „First Voice” nevű énekversenyen, fotóműhelyeken, valamint különféle kulturális programokon és nyelvi műhelyeken, amelyek nagyban hozzájárulnak a kulturális különbségek megismeréséhez és elfogadásához. Ezeken a programokon profi zenészek, hivatásos énekesek, fotós szakemberek is részt vesznek.

Ennek a projektnek számos előnye van. A projekt részeként „A zene fejlesztése a határokon átnyúló térségben és ennek hatása az emberek közötti kapcsolatokra” című dokumentum is megírásra kerül, amely segíti majd a fiatal zenészek jövőbeni fejlesztését, képzését Horvátországban és Magyarországon. A tevékenységek megvalósításához szükséges hangszerek és kottatartó állványok a projekt keretében kerülnek beszerzésre. A zenei felszerelések a fiatalok kreativitásának ösztönzésére szolgálnak. Emellett napelemes állványokat is beszereznek, amelyek a projekt során készült legjobb fényképek kaproncai kiállításának megrendezéséhez szükségesek. A nagyközönségnek szóló fotókiállítás Kaproncán és Hévízen is kialakításra kerül, és a város kulturális és természeti szépségeit innovatív módon kívánja bemutatni, amellyel közvetett módon a turisták számának növekedéséhez is hozzájárul. A projekt lezárásaként egy könyv készül, amely a projekt során készített legjobb fényképeket tartalmazza. Ez lehetővé teszi az összes résztvevő kulturális és művészeti kifejezésmódjának bemutatását, ami hozzájárul mindkét város kulturális és turisztikai népszerűsítéséhez is.

A zene nem ismer határokat, nemzetiségeket, földrajzi vagy nyelvi különbségeket, így a projekt tevékenységei szilárd alapot biztosítanak a mindkét ország területén élő fiatalok kapcsolatának kialakításához. A két város kölcsönös együttműködésének megteremtésével és a három érdekelt fél (Fortunat Pintarić Művészeti Iskola, Fran Galović Gimnázium - Kapronca és Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) támogatásának biztosításával a zenei szektor támogatása is megvalósul, különös hangsúlyt fektetve az új tehetségek ösztönzésére és a zenében való aktív részvételre.

A SHARE MUSIC PROJEKT számokban

20 hónap, 14 projekt tevékenység, 2 ország, 2 város

1 nyitó fesztivál Kaproncán

2 fotó workshop

2 tapasztalatcsere találkozó

1 „First Voice” énekverseny

2 Music box program

1 workshop „A zene fejlesztése a határokon átnyúló térségben és ennek hatása az emberek közötti kapcsolatokra” című dokumentum elkészítésére

4 projekt találkozó

1 záró fesztivál Hévízen