Projekt "Sharing music and connecting people in the cross-border area“, akronimom SHARE MUSIC, odobren je u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Projekt je započeo u srpnju 2020. godine, a tijekom perioda implementacije provodit će se brojne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti glazbe i njezinom utjecaju na čovjeka (prvenstveno mladih ljudi od 10 do 25 godina), kao i o važnosti prihvaćanja različitih glazbenih kultura.

Cilj projekta je povezivanje ljudi (prvenstveno mladih ljudi od 10 do 25 godina) u prekograničnom području kroz različite kreativne aktivnosti, povećanje glazbene kulture mladih, poticanje aktivnog bavljenja glazbom te međusobno razumijevanje i uvažavanje različitih glazbenih kultura. Projektne aktivnosti provodit će se na području Koprivničko-križevačke županije te na području Županije Zala.

Jer „...tamo gdje prestaje riječ, počinje glazba...“

Osim sudjelovanja u glazbenoj umjetnosti, mladi će u projektu imati priliku sudjelovati u natjecanju u pjevanju „Prvi glas“, u radionicama fotografije, ali i u raznim kulturnim aktivnostima i tečajevima jezika što će uvelike pridonijeti upoznavanju i prihvaćanju kulturnih različitosti. U aktivnosti će biti uključeni profesionalni glazbenici, profesionalni pjevači, stručnjaci za fotografije.

Prednosti u projektu su mnogobrojne. U projektu će biti izrađen dokument Razvoj glazbe u prekograničnom području i utjecaj na veze među ljudima, što će pridonijeti budućem razvoju mladih glazbenika u Hrvatskoj i Mađarskoj. Kroz projekt će biti nabavljeni glazbeni instrumenti i notni stalci potrebni za provođenje projektnih aktivnosti. Glazbena oprema poslužit će mladima kao alat za poticanje njihove daljnje kreativnosti. Također će se nabaviti solarni postamenti potrebni za postavljanje izložbe najboljih fotografija u Koprivnici nastalih tijekom projekta. Izložba najboljih fotografija namijenjena široj javnosti postavit će se u Koprivnici i Hévízu te će predstavljati inovativan pristup prezentacije samoga grada, kulturne i prirodne ljepote grada što će neizravno dovesti do povećanja broja turista. Stvaranjem konačne knjižice projekta, koja obuhvaća najbolje fotografije nastale u projektu, omogućit će se promocija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva svih sudionika što će pridonijeti kulturnoj i turističkoj promociji gradova partnera.

Glazba ne poznaje granice, nacionalnost, geografske ili jezične različitosti, stoga su aktivnosti u projektu dobra osnova povezivanja mladih ljudi koji žive na području dviju zemalja. Stvaranjem zajedničke suradnje dvaju gradova i podrškom triju dionika (Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“, Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica te Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) stvorit će se podrška glazbenom sektoru, s posebnim naglaskom na poticanje novih talenata i aktivno bavljenje glazbom.

PROJEKT SHARE MUSIC u brojkama

20 mjeseci, 14 projektnih aktivnosti, 2 države, 2 grada

1 Festival otvorenja u Koprivnici

2 radionice fotografije

2 susreta za razmjenu iskustava

1 natjecanje u pjevanju „Prvi glas“

2 Glazbene kutije

1 radionica izrade Dokumenta o razvoju glazbe u prekograničnom području

4 projektna sastanka

1 Završni festival u Hévízu