06.09.2021.

Radno druženje hrvatskih i mađarskih sudionika u Koprivnici

U utorak, 31. kolovoza, održana je u Koprivnici u prostoriji Gradske uprave radionica izrade dokumenta o razvoju glazbe u prekograničnom području i utjecaju na veze među ljudima. Radionicu je vodio profesor Filip Klauček iz Glazbenog centra Musicorum. Radionici je prisustvovao projektni tim Grada Koprivnice i Grada Hévíza, s hrvatske strane profesor Mihael Kivač i ravnateljica Ariana Šandl te s mađarske strane profesor Endre Varga i profesorica Balázs Árpádné. Tijekom radionice sudionici su imali priliku čuti nešto više o mađarskim skladateljima Béli Bartóku, Ferencu Farkasu, o hrvatskim skladateljima Fortunatu Pintariću i Daliboru Grubačeviću. Praktični dio radionice sadržavao je grupni rad sudionika na temu aktualnih glazbenih manifestacija u Koprivnici i Hévízu te panel diskusiju o manifestacijama s ciljem poboljšanja prekogranične suradnje putem glazbe.

Zajednički dokument koji će se izraditi u okviru projekta bit će dobar primjer kako glazba utječe na međusobnu povezanost ljudi na prekograničnom području, posebna će se pažnja posvetiti mladima te stvaranju bolje i kvalitetnije prekogranične suradnje Koprivnice i Hévíza.

Prije same radionice održan je i posljednji, 4. sastanak projektnog tima. Na sastanku je dan pregled dosadašnje provedbe projekta, uključujući do sad provedene aktivnosti, utrošeni budžet te rezultati projekta. Osim pregleda dosad postignutih rezultata, raspravljalo se i o budućim smjerovima i budućoj suradnji kako bi se i dalje osigurala kvalitetna provedba projektnih aktivnosti.

Ovaj sastanak bio je posebne naravi jer je ujedno i prvi sastanak koji je održan uživo. Naime, s obzirom na epidemiološku situaciju s COVID-19 svi dosadašnji sastanci održani su virtualnim putem. Članovi projektnog tima jednoglasno su zaključili da su veoma zadovoljni i ponosni na sve sudionike projekta i na cjelokupnu provedbu jer su unatoč situaciji s COVID-19 uspjeli realizirati planirane projektne aktivnosti. 

“Ovaj događaj realiziran je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Grada Koprivnice i Grada Hévíza i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”